Program smo vzpostavili pred 13 leti, natančneje leta 2010, vendar si nikoli nismo predstavljali, da bo prerasel v nekaj tako velikega. Spominjamo se, kako so se vključevali prvi otroci in kako je bil prostor za prijave skoraj prazen. In danes? Včasih se ne vidimo iz vseh “papirjev”.

V trinajstih letih se je zgodilo veliko, vendar bi radi poudarili številke, ki kažejo na uspešnost projekta. Po pregledu vseh vključenih otrok smo v vseh teh letih pomagali 12.922 otrokom in mladostnikom, 9.961 botrov pa nam je pomagalo na njihovi poti odraščanja.

Pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji delujejo tudi različni projekti. Eden izmed njih je Dijaški sklad, ki dijakom iz družin v stiski krije stroške bivanja v srednjih šolah. Od začetka je bilo vključenih 944 dijakov, trenutno pa pomagamo pokrivati stroške dijaških domov 106 dijakom iz vse Slovenije. To število se bo med letom povečevalo, saj se lahko v sklad vključijo tudi med letom. V Sklad za razvoj talentov, ki otrokom zagotavlja enake pogoje za razvoj njihovega talenta, je bilo doslej vpisanih 570 otrok, od katerih nekateri že tekmujejo in so osvojili medalje in pokale. Botrstvo v športu je 359 otrokom in mladostnikom omogočil, da sledijo svojim sanjam in razvijajo svoj potencial na področju športa. Tudi tu smo bili priča neverjetnim dosežkom mladih, ki smo jih na tej poti finančno podprli.

Kot humanitarna organizacija, ki je odvisna od prispevkov donatorjev, z največjim veseljem ugotavljamo, da nam je vseeno uspelo v trinajstih letih zbrati 30,9 milijonov, s katerimi smo vsem zgoraj navedenim zagotovili enako prihodnost, saj se zavedamo, da vlagamo v družbo, brez katere nihče od nas ne more živeti.

Botrstvo v Sloveniji je postal najbolj prepoznaven humanitarni program za pomoč otrokom v Sloveniji in poleg našega trdega dela se lahko zahvalimo tudi vsem podpornikom, ki so nam v teh letih pomagali dvigniti program na to raven.

Neverjetno je, kaj vse lahko dosežemo skupaj, vendar se prepogosto ne zavedamo, da smo najmočnejši le skupaj!