Pogosta vprašanja

O Botrstvu, botrovanju in skladu botrstva

Kaj je botrstvo?

Humanitarni program Botrstvo v Sloveniji je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi težke materialne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Program Botrstvo se izvaja s pomočjo redne mesečne podpore botrov svojim varovancem in preko sklada Botrstva.

Kako deluje program Botrstvo?

Botrstvo v Sloveniji od leta 2010 vodi in izvaja Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste- Polje.V letu 2012 se je projektu kot partner in podpornik priključil Val 202, ki s svojimi prispevki javnost opozarja na težke razmere slovenskih otrok, mladostnikov in družin ter tako prispeva k pomoči omenjenim ter tudi k delovanju programa. Izvajalci programa smo vez med pomoči potrebnimi, botri in donatorji ter strokovnimi službami, ki spremljajo otroke in njihove razmere. Botrstvo je finančna pomoč otrokom in mladim, ki so se znašli v težkih materialnih in finančnih razmerah ter potrebujejo podporo za zagotavljanje boljših pogojev za kvalitetnejše preživljanje otroštva in mladosti ter pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. Vsak boter svojemu varovancu mesečno nameni 30 evrov (ali več), ki so v celoti posredovani na izbrani račun za otrokove potrebe. Finančna sredstva za pomoč otrokom se zbirajo tudi v botrskem skladu, iz katerega se zagotavlja podpora otrokom, ki botra nimajo, ga izgubijo ali v tekočem mesecu ne prejmejo donacije. Pomoč otrokom se v sklopu projekta torej zagotavlja na dva načina: neposredno od botrov in iz botrskega sklada.

Za kaj se porabljajo sredstva botrov?

Sredstva botrov se v celoti posredujejo na izbrani račun za določen namen skladno s potrebami posameznega otroka. Sredstva se tako porabljajo za plačilo šolskih, obšolskih oziroma prostočasnih dejavnosti, šolske prehrane, šolskih in izven šolskih izletov, taborov in letovanj, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin ter mesečnih vozovnic za javni prevoz, za plačilo bivanja v vzgojno izobraževalnem ali socialno varstvenem zavodu ter za kritje stroškov vrtca in bivanja v dijaškem domu. Prav tako se s sredstvi botrov pomagajo zagotoviti osnovni življenjski pogoji, kadar starši oziroma skrbniki nimajo dovolj sredstev za omogočanje le-teh.

Za kaj se porabljajo sredstva botrskega sklada?

Sredstva botrskega sklada se porabljajo za kritje izpadov mesečnih nakazil botrov. Če boter otroku preneha plačevati oziroma kakšen mesec ne izvede plačila, manjkajoča sredstva prispeva sklad, medtem ko otroku iščemo novega botra. Sredstva za otroka zalagamo, dokler mu ne najdemo novega botra oziroma največ do enega leta od datuma vključitve otroka, z možnostjo podaljšanja. Sredstva sklada se porabljajo tudi za tekoče stroške, povezane s programom Botrstvo v Sloveniji, ter za občasno izvedbo letovanj in izletov za otroke in mladostnike, kjer spoznavajo nove prijatelje in zbirajo lepe spomine.

PODATKI ZA NAKAZILO V BOTRSKI SKLAD

Prejemnik: ZPM LJ. MOSTE-POLJE, PROLETARSKA 1, LJUBLJANA
Koda namena: CHAR
Namen: BOTRSKI SKLAD
IBAN: SI56 0201 2002 0297 991
BIC: LJBASI2X
Referenca: SI00 115

Botri

Kako lahko postanem boter?

K botrovanju lahko pristopite z enostavno izpolnitvijo elektronske prijave na naši spletni strani, ali nam vaše pristopne podatke sporočite preko telefonske številke 0820 52 693 ali elektronskega naslova info@boter.si.

Kako poteka botrovanje?

Po pristopu k botrstvu prejmete dopis s predstavitvijo varovanca in podatki za izvedbo donacij. Botri svojim varovancem pomagajo z mesečnimi nakazili v znesku najmanj 30 evrov. Znesek je v celoti namenjen za potrebe varovanca.

Koliko časa traja botrstvo?

Botrstvo je prostovoljno in traja, dokler otroku želite botrovati. Običajno botrstvo sklepamo za obdobje najmanj enega leta. Ker pa se zavedamo negotovosti in finančne nepredvidljivosti razmer v današnjem času, lahko botrstvo zaključite tudi predčasno, torej prej kot v enem letu. V tem primeru vas prosimo, da nas o prekinitvi obvestite prek elektronske pošte (info@boter.si) ali po telefonu (0820 52 693).

Ali lahko uredim trajnik za nakazila?

Da, v poslovalnici vaše banke lahko odprete trajni nalog na podlagi podatkov, ki jih prejmete na položnici. Pri tem je pomembna predvsem referenčna številka, po kateri vaše nakazilo iz trajnika prepoznamo. Pri urejanju trajnika je potrebno poudariti, da želite trajnik po starem sistemu, kjer so vsi podatki za nakazilo in tudi znesek vsak mesec enaki. To je pomembno predvsem zaradi pogoste menjave s SEPA direktnimi obremenitvami, ki pa jih mi ne izvajamo.

Ali si varovanca lahko izberem?

Zaradi zagotovitve varnosti otrok si varovanca žal ne morete izbrati sami. Dodeli vam ga izvajalec projekta na podlagi strokovne ocene in pravilnika Komisije za humanitarna vprašanja.

Ali lahko stopim v stik z varovancem?

Osnovni namen programa je zagotavljanje finančne podpore otrokom in mladostnikom, ki ne temelji na osebnem stiku. Tak princip delovanja zagotavlja varnost otrokom in njihovim družinam.

Ali lahko varovancu pomagam tudi materialno?

Varovancu lahko pomagate tudi materialno. Za vse informacije o potrebah otrok se lahko obrnete na ZPM Ljubljana Moste-Polje, kjer vam bomo posredovali tudi podatke o izvedbi materialne pomoči. Pišite nam na: info@boter.si ali nas pokličite na telefonsko številko 0820 52 693.

 

Ali otroku lahko nakažem več kot 30,00 EUR na mesec?

Otroku seveda lahko nakažete več, saj celotno vsoto prejetih sredstev posredujemo varovancu. Vljudno vas prosimo, da nas v primeru dodatne ali večje donacije obvestite preko elektronske pošte (info@boter.si) ali po telefonu (0820 52 693), da bomo lahko ravnali skladno z vašimi željami. V primeru želje po izdatno večjih nakazilih pa predlagamo, da raje prevzamete botrstvo več otrokom in tako omogočite pomoč večjemu številu pomoči potrebnih.

Kdaj v mesecu botrstvo prejmejo otroci?

Sredstva otrokom nakazujemo med vsakim 25. in zadnjim dnem v mesecu.

Ali je rok plačila na položnici obvezujoč?

Rok plačila na položnici je zgolj okviren. Dan plačevanja v mesecu si lahko poljubno izberete sami. Delo pa nam boste zelo olajšali, če donacijo nakažete pred 22. v mesecu.

Kaj se zgodi, če v tekočem mesecu ne izvedem plačila botrovanja?

V primeru, da v tekočem mesecu ne uspete izvesti nakazila za vašega varovanca, sredstva zanj založi sklad Botrstva. Možno je plačilo tudi za nazaj, s čimer se pokrije izpad sredstev. Nakazilo za nazaj izvedete z istimi podatki, kot izvajate redna nakazila. Ker so sredstva v skladu omejena, lahko iz tega naslova botrovanje varovancu krijemo le dva meseca, nato pa zanj začnemo iskati novega botra.

Ali lahko botrujem kot pravna oseba?

Tudi pravne osebe lahko postanete botri otrokom v stiski ali prispevate enkratni znesek v sklad programa Botrstvo v Sloveniji. Več o botrovanju pravnih oseb najdete na tej povezavi.

Kako svojemu varovancu pošljem pismo ali darilo?

Za svojega varovanca lahko pripravite pismo ali darilo. Paket pošljete na naš naslov (ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana – s pripisom Botrstvo v Sloveniji), paket oziroma pismo pa tudi označite s svojimi podatki na ločenem lističu. Prosimo vas, da napišete svoje ime in priimek ter številko sklica, na katerega nakazujete donacijo za botrstvo, prav tako pa napišite ime svojega varovanca, še posebej, če botrujete več kot enemu varovancu. Vaše pismo oz. paket bomo posredovali vašemu varovancu.

 

Kaj pomeni, da želim prejemati informacije o varovancu?

Pri prijavi za botrovanje ima boter možnost odkljukati okence Želim prejemati informacije o svojem varovancu ali varovancih. V primeru, da okence odkljuka, to pomeni, da prejme opis svojega varovanca ali varovancev ob začetku botrovanja, botra pa obvestimo tudi o morebitnih pismih, sporočilih ali risbicah varovancev ter v primeru, da botru dodelimo novega varovanca.

V primeru, da te možnosti ob prijavi ne odkljukate, vas ne bomo obremenjevali z nikakršnimi podatki o vašem varovancu ali varovancih: ne boste prejeli opisa varovanca, zadržali pa bomo tudi vsa morebitna sporočila varovanca ali varovancev, obveščali pa vas ne bomo niti o morebitnih drugih spremembah.

Seveda pa si vsak boter lahko premisli in nas obvesti o svoji odločitvi. Prav tako nam lahko sporočite druge želje o obveščanju. Na voljo smo vam preko elektronskega naslova info@boter.si ali telefonske številke 0802 52 693.

Prejemniki pomoči

Kdo so varovanci?

V program Botrstvo v Sloveniji so vključeni otroci in mladostniki od 3. do 18. leta starosti z vse Slovenije, ki živijo v materialni stiski in so zaradi finančne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Varovancem, ki že prejemajo pomoč iz Botrstva, je podpora omogočena do zaključka sekundarnega izobraževanja, kljub dopolnjeni polnoletnosti.

Pogoj za vključitev v program je vključenost otroka v vzgojno izobraževalni ali drug zavod (vrtec, osnovna, srednja šola ali drug zavod).

Kdo lahko predlaga otroka za vključitev v program?

Otroka lahko za vključitev v program Botrstvo v Sloveniji predlagajo strokovne delavke in delavci, ki otroka in njegovo družino oziroma skrbnika poznajo, jih spremljajo ter so seznanjeni z njihovimi materialnimi, finančnimi in drugimi razmerami. To so svetovalne službe vzgojno izobraževalnih in socialno varstvenih zavodov, strokovne delavke in delavci na centrih za socialno delo in drugih organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva (materinski domovi, varne hiše, krizni centri, …). Del predloga tako izpolni predlagatelj, drugi del pa starši oziroma skrbniki otrok, ki priskrbijo tudi vse potrebne priloge.

Katera dokazila je potrebno priložiti predlogu?

Predlogu za vključitev otroka v program Botrstvo v Sloveniji je potrebno obvezno priložiti odločbo centra za socialno delo o prejemanju otroškega dodatka in denarne socialne pomoči (v kolikor jo družina prejema). Za vse otroke, ki so zaključili osnovno šolo, je potrebno priložiti tudi potrdilo o vpisu v šolo. V kolikor so na predlogu navedena tudi druga stanja in posebnosti otroka, je potrebno priložiti tudi dokazila o teh stanjih (na primer zdravniških izvid, odločba Zavoda za šolstvo o usmeritvi otroka v prilagojen program izobraževanja in podobno).

Na podlagi časa so izbrani otroci v botrstvo?

Predloge za vključitev otrok in mladostnikov v program Botrstvo v Sloveniji posredujejo strokovne službe, ki delujejo v okolju otroka ter spremljajo njegovo družino. To so svetovalne službe vrtcev, šol, dijaških domov in drugih vzgojno izobraževalnih in socialno varstvenih zavodov ter strokovne delavke in delavci centrov za socialno delo in drugih organizacij, ki so seznanjeni z življenjskimi razmerami otroka. Predlogi so na ZPM Ljubljana Moste-Polje pregledani skladno s pravilnikom Komisije za humanitarna vprašanja in so v program izbrani po številnih določenih kriterijih. Poglavitno je materialno stanje otroka oziroma njegove družine, poleg tega pa strokovni delavci upoštevajo tudi: družinske razmere in okoliščine, specifične lastnosti oziroma stanje otroka, njegove potrebe, zdravstvena stanja otroka in njegovih družinskih članov, bivanjske razmere, stanje socialne izključenosti in druge okoliščine. Upošteva se tudi namen porabe botrskih sredstev. Vsak otrok ima svojo zgodbo, zato so vloge za vključitev pregledane in obravnavane individualno. Pri odločitvah o vključitvi otrok v program Botrstvo v Sloveniji, ZPM Ljubljana Moste-Polje sodeluje tudi s predlagatelji.

Kdo je lahko prejemnik sredstev?

Prejemnik sredstev botrstva je izbran s strani predlagatelja glede na namen vključitve otroka v program Botrstvo v Sloveniji oziroma glede na namen porabe sredstev. V osnovi so tako prejemniki sredstev vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, društva za preživljanje prostega časa, glasbene šole in drugi, ki upravljajo s sredstvi in skrbijo za namensko porabo. V kolikor je pomoč iz programa Botrstvo v Sloveniji potrebna za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin, zdravil ter mesečnih vozovnic za javni prevoz ali druge namene, ki jih ni mogoče uresničevati preko pravne osebe, so prejemniki sredstev lahko tudi fizične osebe – otrok sam ali njegovi bližnji družinski člani.

Predlagatelji in strokovne službe

Kdo so predlagatelji?

Otroka lahko za vključitev v program Botrstvo v Sloveniji predlagajo strokovne delavke in delavci, ki otroka in njegovo družino oziroma skrbnika poznajo, jih spremljajo ter so seznanjeni z njihovimi materialnimi, finančnimi in drugimi razmerami. To so svetovalne službe vzgojno izobraževalnih in socialno varstvenih zavodov, strokovne delavke in delavci na centrih za socialno delo in drugih organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva (materinski domovi, varne hiše, krizni centri, …).

Kdo so lahko varovanci?

V program Botrstvo v Sloveniji so vključeni otroci in mladostniki od 3. leta do 18. leta starosti iz vse Slovenije, ki živijo v materialni stiski in so zaradi finančne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Varovancem, ki že prejemajo pomoč iz Botrstva, je podpora omogočena do zaključka sekundarnega izobraževanja, kljub dopolnjeni polnoletnosti.

Pogoj za vključitev v program je vključenost otroka v vzgojno izobraževalni ali drug zavod (vrtec, osnovna, srednja šola ali drug zavod).

Kaj napisati na predlog?

Starši oz. skrbniki na vlogo oziroma predlog za vključitev otroka v program Botrstvo v Sloveniji zapišejo čim več informacij o otroku in družini. Zlasti pomembna je predstavitev materialnega stanja (prihodki, ki niso razvidni iz prilog, stroški, krediti, dolgovi, druge posebnosti), poleg nje pa tudi predstavitev družine, bivanjskih pogojev in drugih razmer ter predstavitev otroka in njegovih posebnosti. Poleg tega je pomembna navedba namena vključitve otroka v program in za kateri namen bi se porabljala sredstva (za plačilo šolske prehrane, dejavnosti, bivanja v zavodu, …). Predlagatelji pa izpolnijo le tisti del vloge, ki se nanaša na njihovo poznavanje družine.

Kako ravnati, če predlagatelj ni seznanjen s finančnim, materialnim ali drugim stanjem otroka in njegove družine?

V kolikor predlagatelj ni seznanjen z razmerami otroka in njegove družine, lahko prosilca usmeri na drugo strokovno službo, ki razpolaga s podatki o otroku in njegovi družini. V primeru, da z razmerami otroka ni seznanjena nobena strokovna služba, lahko predlagatelj prosilca usmeri na naš naslov, da skupaj poiščemo rešitev. Če so predlagatelju znane le določene razmere (na primer zapažanja o otroku znotraj vzgojno izobraževalnega zavoda), ne pa tudi finančno in materialno stanje otroka in njegove družine, prosimo, da to zapiše na predlog.

Kdo je lahko prejemnik sredstev?

Prejemnik sredstev botrstva je izbran s strani predlagatelja glede na namen vključitve otroka v program Botrstvo v Sloveniji oziroma glede na namen porabe sredstev. V osnovi so tako prejemniki sredstev vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, društva za preživljanje prostega časa, glasbene šole in drugi, ki upravljajo s sredstvi in skrbijo za namensko porabo. V kolikor je pomoč iz programa Botrstvo v Sloveniji potrebna za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin, zdravil ter mesečnih vozovnic za javni prevoz ali druge namene, ki jih ni mogoče uresničevati preko pravne osebe, so prejemniki sredstev lahko tudi fizične osebe – otrok sam ali njegovi bližnji družinski člani.

Vključitev otroka v program Botrstvo v Sloveniji

V program Botrstvo v Sloveniji so lahko vključeni otroci iz družin v stiski z vse Slovenije. Starši ali skrbniki morajo le izpolniti vlogo ter pridobiti predlog strokovne službe. Navodila in vlogo najdete tukaj.

Predlagaj varovanca