Od ustanovitve našega programa leta 2010 dosledno zagotavljamo otrokom in mladostnikom v stiski mesečno podporo, ki šteje minimalni znesek, v višini 30 EUR na otroka, kar je zaveza, ki jo ohranjamo že več kot desetletje. Vendar ko razmišljamo o preteklih 13 letih, ugotavljamo, da so se nekateri življenjski stroški povečali za več kot 50%. Čeprav se zavedamo, da so ta povečanja neizogibna, se zavedamo tudi, da imajo velik vpliv na blaginjo posameznikov in družin v stiski.

Naša ambicija in končni cilj sta izboljšati kakovost življenja otrok in mladostnikov, ki so se znašli v negotovih razmerah, se soočajo s prikrajšanostjo in socialno izključenostjo zaradi težkih okoliščin, povezanih z njihovim materialnim, socialnim, zdravstvenim ali družinskim stanjem.

Za našo družbo je bistvenega pomena, da se zaveda, da so otroci naša prihodnost – generacija, ki bo podedovala odgovornosti, ki jih imamo danes. Hkrati so med najranljivejšimi člani naše skupnosti, ki se na poti v odraslost zanašajo na naše vodenje, mentorstvo in podporo. Zavedanje te odgovornosti poudarja pomen našega poslanstva.

Prikrajšanost, ki jo doživljajo otroci v otroštvu, lahko močno vpliva na njihovo prihodnost. Žal se je v zadnjih letih takšno prikrajšanje še povečalo in mlade posameznike oropalo celo najosnovnejših potreb.

Glede na te okoliščine smo sprejeli odločitev, da za vse botre, vključene v naš program od 4. septembra 2023 dalje, zvišamo minimalni mesečni prispevek s 30 EUR na 50 EUR. Hkrati pa lahko tudi obstoječi botri dvignete mesečne prispevke, če vam to dopuščajo vaša sredstva. V primeru, da se za to odločite, vas prosimo, da se nam oglasite po telefonu ali elektronskem sporočilu.

Po novem pa smo tudi vključeni v sistem evropskih direktnih obremenitev – SEPA. Direktna obremenitev SEPA je debetna plačilna storitev, ki vam olajša ponavljajoče mesečne obveznosti. Lahko se izvaja tudi iz tuje banke, ki je vključena v območje SEPA. Glavna prednost direktne obremenitve je pravočasna izvedba mesečnih plačil, tako da se izognete skrbem, če na plačilo pozabite.