V okviru programov Botrstvo v Sloveniji in Verige dobrih ljudi smo v sklopu Enotne pravne točke oblikovali  pripombe  na Predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in jih poslali Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pripombe temeljijo na dolgoletnih izkušnjah dela z najbolj socialno ogroženimi otroki in družinami z vse Slovenije. Že dlje časa opozarjamo, da je revščina širši družbeni problem in da je država tista, ki ima v rokah vse vzvode, da resno in odgovorno pristopi k zaščiti družin pred začaranim krogom revščine. Po našem mnenju bodo predlagane spremembe negativno vplivale na stanje mnogih družin v stiski.