Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje že od začetka delovanja pred več kot 60 leti oblikuje projekte in programe, s katerimi se odziva na potrebe družbe, predvsem pa opozarja na zaščito otrokovih pravic. Ob šestem letu delovanja projekta Botrstvo v Sloveniji in programa Volja vselej najde pot, opozarjajo na pojav novih oblik revščine. Ta se med dolgotrajno revnimi poglablja, sega pa tudi med zaposlene, ki s prihodki ne zmorejo preživeti. Že skoraj štiri leta v sodelovanju z Odvetniško pisarno Zidar Klemenčič poteka tudi projekt Botrstvo – brezplačna pravna pomoč, v katerem so pomagali že skoraj 1700 posameznikom in družinam. Novost v projektu Botrstvo je dijaški sklad, ki omogoča dijakom kritje stroškov bivanja v dijaških domovih.

Humanitarni programi so pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje nastali zaradi potreb družbe po celostni podpori in pomoči družinam v stiski. Projekt Volja vselej najde pot družinam v stiski nudi takojšnjo pomoč v obliki hrane, oblačil in higienskih pripomočkov, poleg tega pa nudi tudi finančno pomoč in psihosocialno pomoč, organizira različne delavnice za krepitev starševskih kompetenc in predavanja, skozi katera spodbuja funkcionalno pismenost.»Revščina vpliva na medosebne odnose v družini in poseže v vezi med ljudmi. Ljudje, ki se borijo za preživetje, pogosto izgubijo dostojanstvo in zaupanje vase, zato je nujna podpora, ki jim povrne vsaj kanček tega. Le tako lahko nastali položaj rešujejo,« je na novinarski konferenci opozorila predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin.

Opažajo, da se na njih obrača vedno več staršev, ki imajo zaposlitev, vendar se težko prebijejo skozi mesec. »Za pomoč zaprošajo starši z rednimi zaposlitvami, ki prejemajo minimalno ali celo nižje plačilo za opravljeno delo. Opažamo stisko med prekarnimi delavci in podjetniki ali obrtniki, ki za opravljeno delo plačila ne prejmejo pravočasno ali pa je to prenizko, da bi zmogli poravnati stroške do države. Pomoč vedno bolj iščejo tudi višje ali visoko izobraženi ljudje, ki zaradi nenadne izgube zaposlitve ne zmorejo preživeti,« je še povedala Ogulinova, ob tem pa opozorila na posledice, ki jih nosijo otroci iz socialno šibkih družin. »Revščina vpliva tako na duševni kot tudi fizični razvoj otrok. Otroci se čutijo krive za revščino in prevzemajo skrb za preživetje družine, s tem pa izgubljajo otroštvo.« Prav zato svojo pozornost še posebej namenjajo pomoči otrokom in mladostnikom ter omogočajo vključevanje v prostočasne aktivnosti.

Več kot 4800 otrokom iz socialno šibkih družin, vključenim v projekt Botrstvo v Sloveniji, pomaga že več kot 4100 botrov, na svojega botra pa trenutno čaka 150 otrok. Od začetka projekta v letu 2010 do danes je bilo zbranih več kot 7,8 milijonov evrov sredstev, ki so bila usmerjena v pomoč otrokom. Pobudnica projekta Milena Štular je izpostavila novo obliko pomoči otrokom v stiski: »Veliko otrok se želi šolati na programih v kraju, oddaljenem od doma, vendar zaradi finančne stiske te možnosti ne morejo izkoristi. V letošnjem letu smo vzpostavili dijaški sklad ter do sedaj omogočili kritje stroškov dijaških domov že 80 otrokom. Tako lahko nadaljujejo šolanje na želeni smeri in dobijo priložnost uresničiti svoje poklicne sanje.«

Pobudnica in glavna nosilka projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč Nina Zidar Klemenčič je opozorila, da je za učinkovite in dolgoročne rešitve potrebno spreminjati politike in zakonodajo, zato si je potrebno še naprej prizadevati za konkretne sistemske spremembe. »V štirih letih smo pomagali skoraj 1700 posameznikom in družinam ter dosegli tudi že kar nekaj sistemskih sprememb. Vendar je potrebno spremeniti še več. Mi lahko še naprej prevzamemo novih 1700 primerov, vendar to ni rešitev. Nujne so sistemske spremembe.«

Nina Zidar Klemenčič opozarja na nujnost vzpostavitve poroštvenega sklada za ureditev moratorijev na plačila neprofitne najemnine; potrebna je vzpostavitev kakovostnih programov za zaposlovanje mladih, ki mora preprečiti tudi sistemsko anomalijo – prekarstvo; zagotoviti je potrebno spoštovanje zakonskih rokov organov druge stopnje za odločanje o pritožbah zoper odločitve Centrov za socialno delo ter zagotoviti dosledno spoštovanje Evropske konvencije o človekovih pravicah državnih organov ter ureditev stanovanjske zakonodaje.