V podjetju Coca-Cola verjamejo, da se vsaka zgodba začne z dobrim namenom, s pomočjo spodbude, vključevanja in sodelovanja pa se tudi mnogo lažje uresniči. Zato so skupaj z izbranimi slovenskimi partnerji zasnovali akcijo #VEDNOPODPIRAJ DOBER NAMEN, v okviru katere bodo finančno podprli tri družbeno odgovorne slovenske projekte na področjih športa, okolja in skupnosti. Za glasove pa se poteguje tudi Botrstvo v Sloveniji s projektoma omogočanja razvoja talentov mladostnikom ter kritja stroškov bivanja v dijaških domovih.

Glasujete lahko na spletni strani Vedno podpiraj.