V okviru projekta Botrstvo že dve leti poteka Brezplačna pravna pomoč, ki je namenjena socialno najranljivejšim skupinam. V tem času so pomagali že več kot 800 osebam, poudarjajo pa, da so nujne sistemske rešitve. Zato so ponovno pripravili tudi manifest, v katerem v strnjenih devetih točkah pozivajo državo k odpravi pomanjkljivosti sistema in k zaščiti najšibkejših.

»Nismo mogli več samo pasivno spremljati zgodb, ki se odvijajo pred našimi očmi. Zato smo se v naši pisarni aktivno vključili v pomoč socialno najranljivejšim posameznikom. Po dveh letih, ko smo skupaj svetovali več kot 800 ljudem, smo žal ponovno pred enakim izzivom kot pred letom dni, ko smo na to prvič opozorili. Brez celovitih sistemskih sprememb ne bomo v tej državi ničesar rešili. Zato smo ponovno pripravili konkreten manifest devetih zahtev, s katerimi se bomo obrnili na vse relevantne državne organe in zahtevali spremembe in ukrepanje. Zahtevali bomo, da država dokončno uporabi vzvode, ki jih ima že na voljo, in zavaruje otroke pred začaranim krogom revščine. Devet zahtev je malo, uresničljive so praktično takoj, ne predstavljajo pa nikakršnih relevantnih proračunskih odhodkov. Potrebna je samo volja in logično, pravično sklepanje,« je odločnaNina Zidar Klemenčič.

Za zaščito najšibkejših ter za zagotavljanje enakopravnih možnosti otrok pa skrbi tudi Botrstvo, ki vključuje že skoraj 4000 otrok in več kot 3600 botrov. Kljub nenehnemu prizadevanju za izboljšanje razmer pa trenutno botra potrebuje še nekaj več kot 300 otrok.

Milena Štular, pobudnica in nadzornica projekta Botrstvo v Slovenji, je nad številkami vedno znova presenečena, saj v sebi nosijo trojno sporočilo. »Vemo, da so potrebe po pomoči vedno večje, vendar je visoka tudi individualna in korporativna solidarnost. Hkrati pa znesek, ki smo ga zbrali v preteklih štirih letih, dokazuje visoko kredibilnost in zaupanje v projekt, saj nam je v tem času uspelo zbrati več kot tri milijone sredstev.  Obljuba projekta Botrstvo v njegovem skromnem začetku je bila vrniti otrokom prihodnost. Mnogim smo jo že.  Skupaj z botri, donatorji, prostovoljci, predvsem z večjo aktivacijo države, jo bomo vrnili še večim,« poziva Štularjeva.

Na spodnjih povezavah lahko prisluhnete le nekaj zgodbam otrok in družin, vključenih v projekt Botrstvo.

http://www.boter.si/files/1415196215spot1dejavnostitiskovkauvod_OSE339.mp3

http://www.boter.si/files/1415196239spot2dejavnostitiskovkaZAKLJUEK_OSE340.mp3