Botrstvo v Sloveniji je s pomočjo donatorjev zbralo 60.000 EUR dodatne pomoči, namenjene otrokom in mladostnikom iz družin v stiski, ki so zaradi življenjskih situacij prikrajšani za zdrav in spodbuden razvoj.

Še vedno naraščajočim podražitvam zaenkrat ni videti konca, kakor tudi ne naraščajočim stiskam družin. Trenutno je v Botrstvo vključenih več kot 6.300 otrok in mladostnikov. Večina jih prihaja iz družin, kjer sta eden ali celo oba starša zaposlena, pa kljub dvema plačama družine ne zmorejo poravnati vseh tekočih mesečni stroškov. Trenutno izredno visoki življenjski stroški, ki mnogim družinam onemogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin, so posledica draginje in neenakosti v družbi.

»Država bi še posebej za otroke morala ustvarjati pogoje enakih možnosti in dostopnosti že v vrtcu, predvsem pa v osnovni šoli in naprej. Jih podpreti, omogočati zdrav razvoj in jih vključevati v dejavnosti, kjer lahko okrepijo svoja močna področja in uresničijo želje po izobrazbi,« izpostavlja Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, na različnih področjih, kot na primer na področju šolstva in sociale, za to ni poskrbljeno v zadostni meri.

Dodatna sredstva, ki smo jih razdelili v treh delih, smo namenili 121 dijakom in 87 otrokom. Zneski pomoči so si bili med seboj različni – odvisno od obsega in potrebe otroka ali mladostnika.

Z dodatno finančno pomočjo želimo omiliti že nastajajočo škodo draginje ter otrokom in mladostnikom omogočiti enakovredne pogoje za zdrav in spodbuden razvoj.