Zapiši svojo dobro željo na zvezdo in jo pošlji v nebo.

Naj v tem decembru na nebu žarijo le dobre želje. Za veliko otrok v prazničnem času ni veselja in radosti. K temu, da bi tudi njim omogočili lepše praznične dni, lahko prispevate tudi vi. Darujte poljuben znesek za pomoč otrokom iz programa Botrstvo v Sloveniji, zapišite svojo dobro željo na zvezdo in jo pošljite v nebo ter se pridružite našemu srčnemu ozvezdju. S tem boste pomagali do lepše prihodnosti socialno ogroženih otrok iz programa Botrstvo v Sloveniji, ki v prazničnih časih še toliko bolj občutijo razlike med sovrstniki.

Zvezdo lahko na družbenih omrežjih delite s svojimi prijatelji in jih povabite, da se tudi sami pridružijo ozvezdju. Pokažimo otrokom Botrstva, da nam je mar za njihovo prihodnost.

Namesto pirotehnike lahko v virtualno nebo pošljemo dobre želje. Na spletni strani se odločite za višino zneska, ki ga želite donirati, in odpre se vam zvezda, v katero lahko vpišete svoje ime in dobre želje za svoje bližnje, za otroke Botrstva ali za kogar koli, ki mu želite kaj sporočiti. Tako naredite dvojno dobro delo – otrokom iz Botrstva omogočite enakovrednejšo prihodnost, hkrati pa jim podarite občutek, da nekdo misli nanje in da mu je mar. In to premika meje!