Botrstvo v športu je projekt, ki letos prvič poteka pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji. Namenjen je mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let. Sredstva se bodo v večini razdelila preko programa štipendij, pogoji za prejemanje štipendij so opredeljeni v razpisu. Manjši del sredstev bo namenjen nujnim posebnim primerom, ki zahtevajo hitro ukrepanje oziroma reševanje nastalega stanja.

Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 21.12.2020. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti do vključno zadnjega dneva za oddajo. Opozoriti vas želimo, da je za prijavo potrebno poslati v celoti izpolnjen predpisan obrazec in vse obvezne priloge. Kasnejše dopolnitve ne bodo možne.

 

Botrstvo v športu – razpis za 2021
Prijavni obrazec

Za vse informacije se lahko obrnete na e-naslov sport@boter.si.