Botrstvo v Sloveniji od nastanka leta 2010 povezuje botre z otroki iz družin v stiski z vse Slovenije. Otrokom ob pomoči botrov in donacij omogoča enake možnosti ter spodbuja zdrav razvoj otrok. Trenutno je v Botrstvo v Sloveniji vključenih 5.249 otrok z vse Slovenije, ki jim pomaga 4.520 botrov. Največ vključenih prihaja iz Osrednje Slovenije, raste tudi število otrok iz Podravja ter Koroške, najmanj otrok, ki so vključeni v Botrstvo, pa prihaja iz Zahodne Slovenije.

Pobudnica programa Botrstvo v Sloveniji in predsednica nadzornega odbora Milena Štular pove, da bo Botrstvo v naslednjem letu praznovalo že 10. obletnico delovanja in dodaja: »Od začetkov delovanja Botrstva, ko smo otrokom želeli zagotavljati letovanja in vključitev v dejavnosti, pa do obdobja po gospodarski krizi, ko smo se osredotočili na zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin otrok ter do danes, ko se ukvarjamo tudi z dijaki, se ves čas prilagajamo spremembam v družbi in okolju. Skupno smo v devetih letih za pomoč otrokom namenili 14,5 milijonov evrov. Zaupanje botrov in donatorjev vedno znova upravičujemo tudi z notranjim in zunanjim nadzorom porabe sredstev. Letos je že tretje leto zapored potekala zunanja neodvisna revizija poslovanja Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.«

Milena Štular

Otrokom pod okriljem Botrstva nudimo tudi možnost vključitve v dejavnosti in jim omogočamoo počitnice, tabore in letovanja. Poleg tega pa v Botrstvu otrokom pomagamo tudi pri razvoju talentov. Že tretje leto preko dijaškega sklada dijakom iz socialno šibkih družin pomagamo pri kritju stroškov bivanja v dijaških domovih. V prejšnjem šolskem letu smo pri plačilu bivanja v dijaških domovih pomagali kar 127 dijakom iz vse Slovenije. Ta pomoč je za dijake izrednega pomena pove Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje: »Zelo pogosto se dogaja, da se dijaki iz socialno šibkih družin namesto za smer šolanja, ki jih resnično veseli, odločijo za šolo v neposredni bližini kraja bivanja. Pomoč, ki jim jo namenjamo v sklopu dijaškega sklada, jim omogoča brezskrbno šolanje, velik del bremena pa odvzame tudi njihovim staršem. Marsikdo med njimi brez te pomoči namreč ne bi mogel zaključiti srednješolskega izobraževanja, za mnoge pa to pomeni tudi priložnost, da presežejo vzorce, ki vodijo v večgeneracijsko revščino.«

Anita Ogulin

Družinam v stiski že od leta 2013 v okviru Enotne pravne točke Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje nudimo brezplačno pravno pomoč. S celovito pravno pomočjo na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, urejanja preživnin in izvršb smo pomagali že več kot 1.800 posameznikom, predvsem pa opozarjamo na nujne sistemske spremembe za boljše in lažje življenje družin. Mnoge spremembe so že bile dosežene, med drugim smo letos v okviru Enotne pravne točke dosegli, da se razpravlja o izvzetju otroškega dodatka iz sistema socialnih transferjev. Odvetnica Nina Zidar Klemenčič, pobudnica Enotne pravne točke Zveze prijateljev mladine Moste-Polje, pa opozarja, da si bomo še naprej prizadevali za brezplačno osnovno šolo, saj je neenakost med otroki v šoli vedno večji problem: »Osnovna šola bi morala v osnovi varovati enakost otrok vsaj v času šolanja z zagotavljanjem enakih možnosti za vse učence. Če je treba določene vsebine v sklopu šolskega programa plačevati, je nujno vnaprej zagotoviti plačilo iz šolskega proračuna za otroke iz socialno šibkih družin. Vsi otroci v javnih vrtcih in javnih šolah imajo enake pravice in dostop do enakih vsebin ne glede na premoženjske razmere staršev.«

Nina Zidar Klemenčič, v sredini

Mnogi otroci iz socialno šibkih družin si plačljivih dejavnosti kot so šole v naravi, izleti, obiski predstav v sklopu kulturnih dnevov in podobno, ne morejo privoščiti, čeprav so obvezne. Ob tem doživljajo socialno izključenost, kar vodi v duševne stiske otrok in jih še bolj odmika od vrstnikov. Anita Ogulin ob tem dodaja: »Naše izkušnje kažejo, da revščina močno vpliva na otrokov razvoj, praviloma imajo ti otroci tudi nižji učni uspeh, saj so preobremenjeni z eksistenčnimi problemi preživetja družine. Pogosto smo priča zgodbam, kjer otroci pred starši skrivajo položnice za plačljive dejavnosti kot so izleti. Pri tem so prikrajšani za izkušnje in se izgubljajo v občutkih sramu.«

Jeseni pod okriljem Botrstva pripravljamo novo akcijo, v kateri smo se povezali z dvema slovenskima oblikovalkama in trgovino IKA z izdelki slovenskih oblikovalcev. Pri znamki Polonapolona so za to priložnost razvili dva nova heroja, ki poosebljata prijateljstvo, samostojnost, neodvisnost ter zvestobo. Slovenska oblikovalka Teja Ideja pa je posebej za Botrstvo oblikovala notesnik.
S tem želimo botrom, novim in že obstoječim donatorjem ter ostalim podpornikom Botrstva ponuditi omejen izbor unikatnih in ekskluzivnih izdelkov. Oblikovalka Teja Ideja, podjetje Polonapolona in trgovina IKA so se pri tem odrekli celotnemu dobičku, tako bodo vsa zbrana sredstva od prodaje izdelkov namenjena skladu Botrstva. Izdelki bodo na voljo v fizični in spletni trgovini Ika.