V petih letih delovanja projekta so skozi Botrstvo v Sloveniji povezali več kot 5200 botrov z več kot 5500 varovanci. Trenutno skozi Botrstvo pomoč prejema več kot 4500 otrok in mladostnikov iz vse Slovenije, ki jim lepšo prihodnost omogoča več kot 4000 botrov. Pomembno pomoč družinam v stiski predstavlja tudi brezplačna pravna pomoč, ki družinam pomaga pri rešitvi eksistencialno pravnih problemov. V treh letih so z brezplačno pravno pomočjo pomagali že 1400 posameznikom in družinam.

V letošnjem letu je bilo v projekt Botrstvo v Sloveniji na novo vključenih že več kot 1300 otrok in mladostnikov, več kot 250 pa jih na svojega botra še čaka»V petih letih delovanja projekta smo za pomoč otrokom in mladostnikom namenili več kot 5,8 milijonov evrov sredstev. S pomočjo botrov in donatorjev smo pripomogli k bolj zdravemu razvoju otrok in mladostnikov. Z mesečnim prispevkom 30 evrov botri pomagajo pri dostopu do osnovnih dobrin, kot je šolska prehrana, oblačila in šolske potrebščine, hkrati pa pomembno prispevajo k omogočanju vključevanja v šolske in obšolske dejavnosti, šolske izlete in ekskurzije, zagotovitvi bivanja v dijaških domovih ter nakupu zdravil in medicinskih pripomočkov,« je pomen pomoči poudarila pobudnica projekta Botrstvo v Sloveniji in predsednica nadzornega odbora Milena Štular.

Pomemben del projekta Botrstvo je tudi brezplačna pravna pomoč, ki dnevno konkretno pomaga posameznikom in družinam v reševanju pravno eksistencialnih problemov. V skoraj treh letih delovanja projekta so pomagali že skoraj 1400 posameznikom in družinam, vendar kot ponovno opozarja pobudnica in nosilka projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč Nina Zidar Klemenčič, so še vedno nujne sistemske spremembe. »Število obravnavanih primerov v projektu Botrstvo – brezplačna pravna pomoč ne upada, temveč le narašča. Pri čemer govorimo pretežno o primerih, ki bi bili rešljivi, če bi država in njene institucije svoje delo opravile ažurno, učinkovito in zakonito. Namesto tega pa se posameznik znajde pred birokratskim aparatom, ki mu ne ponudi roke, ampak mora plezati čez zid, če želi priti do pravic, ki mu pripadajo. V projektu Botrstvo – brezplačna pravna pomoč si poleg reševanja konkretnih stisk prizadevamo tudi za sistemske ukrepe, ki bi pomagali družinam v socialni stiski. Že sedaj smo dosegli npr. dvig cenzusa za upravičenost do brezplačnega šolskega kosila in prepoved posega v pravice iz javnih sredstev, še vedno pa ostaja neuresničenih še precej ukrepov, za katere pa na strani države ni posluha.«

Po besedah Anite Ogulin, predsednice ZPM Ljubljana Moste-Polje, v okviru katere poteka projekt Botrstvo, revščina vse bolj zajema tudi družine, kjer so starši zaposleni, vendar z razpoložljivim prihodkom ne zmorejo zagotoviti preživetja. Otroci iz teh družin so prikrajšani za zdrav in spodbuden razvoj. »Na nas se dnevno obrne več deset družin, ki svoje situacije več ne zmore sama reševati. Ljudje težko prosijo za pomoč, mnogi svojo stisko skrivajo, zato je še posebej pomembna senzibilnost njihovega okolja. Prvič, da stisko zazna, drugič pa, da družine ne stigmatizira, temveč ji skuša pomagati. Tudi pri odpiranju vrat do pomoči,« izpostavlja Ogulinova.

V projektu Botrstvo se osredotočajo predvsem na enakopravne možnosti za razvoj vseh otrok in mladostnikov. Prav zato so jih v letošnjem letu več kot 300 vključili v počitniške dejavnosti. V lanskem letu so s pomočjo donacij omogočili 23 otrokom obiskovanje dejavnosti, skozi katere lahko razvijajo svoje talente. S projektom nadaljujejo tudi letos, s pomočjo dražbe majice Chrisa Frooma, ki je v septembru potekala na Valu 202, bodo še šestim športnikom iz socialno šibkih družin, ki trenirajo atletiko, odbojko, triatlon, ples, smučanje in judo, omogočili uresničitev sanj in podprli preboj na profesionalno raven.