Danes praznujemo 29. Mednarodni dan družin. Družina, ki je najosnovnejša celica družbe, se v današnjem času sooča s številnimi preprekami. Slabo ekonomsko stanje, izgubljenost staršev v starševskih vlogah, družbena neenakost otrok v vzgojnih ustanovah … vse vodi v ogroženost družin po vsem svetu.


15. maja, praznujemo Mednarodni dan družin, ki pa žal ni za vse tako vesel dan, kakršen bi moral biti. Ob višanju cen osnovnih dobrin, ne pa tudi plač – se vse več družin znajde v finančni stiski. V kar 72 % družin, ki so zaprosile za pomoč, so starši namreč zaposleni. Od vseh družin, ki so zaprosile za pomoč, je 56 % takšnih, ki so za pomoč zaprosile prvič.


Družina mora biti zdrava celica, saj je kot takšna ključna za razvoj otroka. Slednje pa seveda ni odvisno od števila staršev, vseeno pa je omembe vreden podatek, da je kar 63 % vseh družin, ki so zaprosile za pomoč, enostarševskih.


Medtem Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje poudarja: »V današnjem času je družina ogrožena. Ne le kot družbena skupnost, vendar kot celica družbe. Treba ji je posvetiti vso pozornost in podporo, da bo znova zmogla zagotoviti varno okolje otrokom in njihovo ustrezno vzgojo. To pa lahko omogočimo le, če medsebojno sodelujemo, se spoštujemo in skrbimo za urejene medosebne odnose.«


Za otrokov razvoj so zelo pomembne tudi razmere, v katerih odrašča. Mednje uvrščamo tudi ustrezne bivanjske pogoje. Strokovni sodelavci Verige dobrih ljudi opravljajo terenske obiske družin po Sloveniji, kjer opažajo, da so bivanjske razmere ponekod zelo slabe in neprimerne za bivanje. Več kot polovica vključenih družin živi v najemu, četrtina pa v drugih oblikah bivanjskih enot, kot na primer pri sorodnikih ali v varnih hišah. Najmanj pa jih živi v lastniških stanovanjih, slednjih je le 19 %.

Cilj humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi je opolnomočiti družine v stiski, ki so se zaradi nenadnega izpada dohodka znašle v situaciji, ki je same ne morejo rešiti. Družinam v stiski nudijo pomoč skozi 4 stebre pomoči, in sicer s finančno in materialno pomočjo, brezplačno pravno pomočjo, psihosocialno pomočjo ter s strokovnim vodenjem in krepitvijo funkcionalnih kompetenc.
»Prednost programa je celostna obravnava družin, saj se lahko le tako družine kasneje rešijo iz primeža revščine. Na enem mestu ni toliko programov in podpore, kot jo lahko nudi Veriga dobrih ljudi«, še dodaja Ogulinova.

Hkrati šoloobvezne otroke po potrebi vključimo v program Botrstvo v Sloveniji, da jim omogočimo boljše priložnosti za rast in razvoj.

Družina bi morala biti varna in močna celica, ki otroku v času razvoja nudi oporo, spodbudo in varnost.

Družine ne morejo več same. Družine in starši nas potrebujejo!