Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje že več kot 60 let skrbi za enake možnosti in zdrav razvoj otrok ter mladostnikov. Skozi različne projekte ustvarjamo priložnosti za njihovo osebnostno rast, stremimo k omogočanju lepše prihodnosti in ustvarjanju skupnega dobrega. V projektu Botrstvo v Sloveniji se še posebej posvečamo tistim otrokom, ki živijo v stiski in za zdrav razvoj potrebujejo več spodbud ter boljše pogoje.

Naše delovanje lahko podprete tudi z namenitvijo 0,5 % dohodnine. S tem nam omogočite kakovostno izvajanje programov za otroke in mladostnike. Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršnega dodatnega stroška in ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine.

Pripravili smo obrazec za namenitev dohodnine, ki ga le natisnete, izpolnite podatke in pošljete na naš naslov. Lahko pa oddate tudi elektronski obrazec preko portala eDavki. V tem primeru kot upravičenca navedete Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje z davčno številko 22926518.

 

V letu 2017 smo iz tega naslova prejeli sredstva v višini 47.775,06 €. Vsa sredstva smo namenili v namenski sklad za pomoč družinam v stiski ter za izvajanje aktivnosti za otroke in mladostnike.

Za vašo pomoč in podporo smo vam iskreno hvaležni.