Poslanci so na seji državnega zbora potrdili predlog zakona, ki omogoča otrokom iz družin do vključno tretjega dohodkovnega razreda, dostop do šoslkih kosil. Spremeba zakona, ki bo omogočila popolno subvencijo kosila za otroke iz najbolj socialno ogroženih družin, bo začela veljati s prvim febraurjem 2017.