Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Znotraj osnovnošolskega izobraževanja so vzpostavljeni številni ukrepi, ki pomagajo zagotavljati vsem učencem enake pogoje, ne glede na njihov socialnoekonomski položaj ali druge osebne okoliščine.  

“PLAČLJIVA BREZPLAČNA ŠOLA”

Realna slika brezplačne osnovne šole pa je drugačna. Ob vsakodnevnem stiku z otroki, mladostniki in družinami že več let opažamo, da šolsko okolje vse bolj reproducira neenakost in da se ne uresničuje v celoti ustavna pravica do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja.

»V naših programih opažamo, da starši vse bolj otroke v času plačljivih šolskih dejavnosti zadržujejo doma, ker ne zmorejo plačil, s tem pa so otroci v silno neenakem položaju in izključeni iz družbe vrstnikov ter prikrajšani za nove izkušnje in znanje,« opozarja predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, Anita Ogulin.

Kot je zapisano v Ustavi bi osnovnošolsko izobraževanje moralo biti financirano iz javnih sredstev. Hkrati pa se delovanje in programi osnovnih šol financirajo iz prispevkov staršev in učencev.

Nina Zidar Klemenčič, odvetnica, podpredsednica in ustanoviteljica brezplačne pravne pomoči ZPM Ljubljana Moste-Polje pravi, da bi bila potrebna sprememba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja: »Sprememba 78. člena ZOFVI bi ukinila zakonsko podlago, po kateri osnovne šole izvajajo programe, aktivnosti in določajo obveznost nakupa učnega materiala, ki se financirajo iz prispevkov učencev oziroma staršev. Posledično pa bi se uresničila obljuba o brezplačni osnovni šoli.«

KAKO DO BOLJŠEGA  ŠOLSKEGA SISTEMA?

V želji, da bi šolsko okolje vsem otrokom omogočilo enakovrednost in enak dostop do znanja, smo na pristojno Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naslovili javno pismo, v katerem pozivamo k ureditvi šolskega sistema na način, da bo osnovnošolsko izobraževanje brezplačno za vse učence.

Javno pismo objavljamo v celoti.

Zadeva: Javni poziv pristojnim za ureditev brezplačne osnovne šole

Spoštovani,

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje že več kot 60 let dela z otroki,
mladostniki in družinami. S programi in projekti skrbi za zdrav razvoj otrok in mladostnikov, nudi pomoč mladim in družinam, ki se znajdejo v primežu revščine, ob tem pa že desetletje nudi tudi brezplačno pravno pomoč družinam, ki se borijo s preprekami sistema.

Leta 2010 smo začeli s programom Botrstvo v Sloveniji. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski iz vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja. Preko Botrstva si prizadevamo doseči zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov zaradi revščine ter omogočanje boljših pogojev za zdrav in spodbuden razvoj, izobraževanje, odkrivanje, razvoj talentov in doseganje zastavljenih ciljev.

V sklopu brezplačne pravne pomoči na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in stanovanjske problematike ob dnevnem stiku z ljudmi zaznavamo področja, kjer so nujne sistemske spremembe. Eno izmed pomembnih področij je vsekakor šolski sistem, zato se nam zdi pomembno na to opozoriti.

V 57. členu Ustave je zapisana pravica do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja, žal pa naše dolgoletne izkušnje na področju humanitarnega dela z otroki in družinami kažejo, da se ta pravica ne uresničuje v celoti. Starši šoloobveznih otrok namreč plačujejo stroške šolske prehrane, stroške delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, obveznih izbirnih vsebin kot so izleti, ekskurzije, predstave in podobno. Vse večji strošek postajajo tudi valete ob zaključku osnovne šole.

Delovanje in programi osnovnih šol se ne bi smeli financirati iz prispevkov staršev in učencev. Osnovne šole bi morale imeti možnost določiti prispevek za materialne stroške zgolj tistih dejavnosti, ki sodijo v neobvezni izbirni del izobraževanja. Npr. šola v naravi je glede na Zakon o osnovni šoli del obveznega programa in bi jo moral v celoti kriti državni proračun.

Financiranje šolskega programa ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V 78. členu določa, da se vzgoja in izobraževanje med drugim financira tudi iz prispevkov učencev. Sprememba tega člena bi ukinila zakonsko podlago, po kateri osnovne šole izvajajo programe, aktivnosti in določajo obveznost nakupa učnega materiala, ki se naj financirajo iz prispevkov učencev oziroma staršev.

S tem pismom vas želimo pozvati k sprejetju ustreznih zakonskih sprememb in uresničevanju zaveze, ki je bila zapisana ob nastopu mandata v koalicijskem sporazumu, da morata javna in brezplačna vzgoja in izobraževanje ostati temelj solidarne družbe.

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

Z namenom, da bi dosegli predlagane spremembe, smo pripravili spletno peticijo. Vabimo vas k podpisu, saj le skupaj lahko stvari spreminjamo na bolje. Peticijo si lahko preberete na povezavi, kjer lahko oddate tudi spletni podpis.