Ob Mednarodnem dnevu boja proti revščini so na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje opozorili na probleme, ki jih prinaša dolgotrajna revščina. Skozi projekt Botrstvo v Sloveniji so od leta 2010 do danes pomagali že več kot 9.500 otrokom z vse Slovenije. Zaživel je tudi nov projekt Veriga dobrih ljudi, skozi katerega družinam z mladoletnimi otroki nudijo celostno pomoč na poti iz primeža revščine.

ZPM Ljubljana Moste-Polje že več kot 20 let ustvarja humanitarne programe za pomoč družinam v stiski z vse Slovenije. Pred osmimi leti so vzpostavili projekt Botrstvo v Sloveniji, skozi katerega trenutno več kot 4500 botrov pomaga nekaj več kot 5000 otrokom do enakovrednih možnosti za rast in razvoj v primerjavi z vrstniki, na svojega botra pa še čaka 80 otrok. »Opozarjamo tudi na spremembe, ki bi lahko omogočilo lažje in boljše življenje otrok v stiski, a žal te prihajajo prepočasi,« opozarja pobudnica projekta Botrstvo v Sloveniji Milena Štular. Štularjeva je tudi predsednica nadzornega odbora projekta Botrstvo, ki med drugim nadzira skladnost porabe sredstev donatorjev: »Ponosni smo, da nam zaupa toliko botrov in donatorjev. Zaupanje pa vedno znova upravičujemo tudi z notranjim in zunanjim nadzorom porabe sredstev. Še vedno je naše glavno vodilo, da vsa sredstva botrov namenimo neposredno otrokom, brez kakršnihkoli odbitkov. Od začetka projekta v letu 2010 smo zbrali skoraj 12,5 milijonov evrov, stroški projekta pa znašajo 5,9 %. A največji uspeh je, da v življenjih otrok dosegamo spremembe na boljše.«

V projektu Botrstvo poleg pomoči botrov otrokom omogočajo tudi razvoj talentov, posebej nadarjenim pa pomagajo s štipendijami. Od leta 2016 deluje tudi poseben dijaški sklad, skozi katerega trenutno pri kritju stroškov bivanja v dijaških domovih pomagajo 100 srednješolcem, ki bi se sicer morali prešolati na šolo bliže kraja bivanja.

Poleg projekta Botrstvo v Sloveniji na ZPM Ljubljana Moste-Polje izvajajo tudi celostni program podpore in pomoči družinam v stiski. Opažajo, da je stisk vedno več v tistih družinah, kjer so starši zaposleni, a prejmejo najnižje dohodke. »Revščina danes ni pogojena le z brezposelnostjo. Mnogi starši se zaposlijo, pa še vedno ne zmorejo pokriti osnovnih stroškov, saj jim dohodek tega ne omogoča. Izjemno težko je tudi tistim staršem, ki opravljajo prekarno delo. Stiske pa so tudi v družinah, v katerih je prisotna bolezen, bodisi pri starših, bodisi pri otrocih,« je dejala predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin. »Številne družine, ki so v stisko zapadle ob svetovni gospodarski krizi, se še danes komaj prebijajo. To pomeni, da so otroci že več let prikrajšani za osnovne dobrine in potrebščine za zdravo in spodbudno življenje. Sistemskih rešitev pa ni na vidiku,« je še opozorila.

Dolgotrajno revščino in poglabljanje socialnih razlik opažajo tudi strokovnjaki. Na posledice, ki jih prinašata opozarja doc. dr. Srečo Dragoš iz Fakultete za socialno delo. Še posebej pa je izpostavil: »Nizke socialne pomoči ljudi silijo, da sprejemajo slabo plačane službe in prejmejo plačilo, ki je na pragu tveganja revščine.«

Na podlagi dolgoletnega omogočanja pomoči družinam v stiski so oblikovali program celostne pomoči družinam v stiski na enem mestu. Nastala je Veriga dobrih ljudi, ki združuje tiste, ki lahko pomagajo, s tistimi, ki pomoč potrebujejo. »Ljudje potrebujejo več kot le paket hrane in plačilo položnic. Priskrbimo jim psihosocialno pomoč, organiziramo delavnice, kjer lahko pridobijo nova znanja in okrepijo svojo funkcionalnost, delamo pa tudi na povezovanju med člani družine, saj se medsebojni odnosi pogosto skrhajo. Za družine je zelo pomembna podpora pri premagovanju birokratskih ovir, saj te stiske pogosto še poglobijo,« je povedala Ogulinova. Ob tem je poudarila, da je dolgoročni cilj Verige dobrih ljudi družinam dati spodbudo, znanje in moč za uspešno samostojno življenje.

Cilj projekta Veriga dobrih ljudi pa je tudi povezovanje. Vsakdo lahko postane člen verige in pomaga omogočiti pridobivanje znanja in kompetenc za boljše življenje družin v stiski. K projektu se je že pridružila medijska hiša Pro Plus in ambasador Jani Muhič, ki pravi: »V uredništvu se skoraj vsak dan srečujemo z zgodbami ljudi oz. družin, ki se nas dotaknejo. Ne želimo, da so klic vpijočega v puščavi. Ne smejo ostati neme v svojih stiskah. V vsakdanji naglici jih ne smemo preslišati. Ker so izjemni ljudje, največkrat ne sami krivi, da danes oni potrebujejo pomoč. Ker bijejo velike bitke. S seboj in s sistemom. Veliko primerov poznam, ki so kasneje lahko tudi sami pomagali drugim.«

Več o verigi dobrih ljudi najdete na spletni strani www.verigadobrihljudi.si ter www.dobri-ljudje.si.