V okviru projekta Botrstvo v Sloveniji smo oblikovali poseben dijaški sklad, s katerim pomagamo dijakom pri uresničevanju želja na področju izobraževanja. Številni otroci zaradi stiske družin ne morejo obiskovati tistih srednješolskih programov, ki bi si jih želeli, ter so zato mnogokrat prikrajšani. S pomočjo dijaškega sklada srednješolcem pomagamo pri kritju stroškov dijaških domov, da lahko obiskujejo programe, ki si jih želijo. Prav tako pa pomagamo pri nakupu obvezne opreme, ki jo dijaki potrebujejo za šolanje, kot so delovne obleke, uniforme ter obvezni pripomočki, in pri kritju stroškov obveznih strokovnih ekskurzij.

Otrokom lahko pomagate uresničevati želje po izobraževanju z nakazilom v poseben sklad.