Ekološka in humanitarna akcija Čisto veselje je bila namenjena zbiranju sredstev za počitnice otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz družin v stiski. Z aktivacijo ljudi in podjetij po vsej Sloveniji je partnerjem akcije, podjetju Gorenje Surovina d.o.o. in projektu Botrstvo v Sloveniji, uspelo zbrati 58.679,59 evrov. S sredstvi bodo kriti stroški prostočasnih dejavnosti za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter stroški dodatnih vzgojiteljev.

V šestdnevni akciji je bilo zbranih 527,106 ton odpadnih surovin, od tega 140,852 ton papirja, 123,600 ton odpadne električne in elektronske opreme, 258,064 ton jeklenega odpada in 4,590 ton barvnih kovin. »Nad uspehom akcije smo več kot navdušeni. Brez aktivacije ljudi in predvsem podjetij, naših poslovnih partnerjev  nam ne bi uspelo nabrati toliko sredstev in omogočiti toliko otrokom, da izkusijo počitnice z vrstniki. Akcijo smo zasnovali kot dolgoročnejši projekt in zahvalili bi se radi vsem podpornikom, vsem podjetjem, ki so nam pomagale z lokacijam in materialom, številnim društvom in šolam, ki so k akciji pristopile, predvsem pa ljudem, ki so se za dober namen potrudili in stopili korak dlje za otroke v stiski,« je po zaključku akcije povedal direktor Gorenja Surovine Jure Fišer.

Zbrana sredstva bodo namenjena v poseben sklad za počitnice otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter za kritje stroškov dodatnih vzgojiteljev, ki bodo otrokom na voljo za prilagojen program.

Otroci bodo imeli možnost vključenosti v počitniško varstvo, tabore, letovanja in zimovanja v počitniških domovih ter druženja z zdravimi vrstniki. »Za nas je prejetje teh sredstev šele začetek poti. Najprej bomo možnost organiziranih prostočasnih dejavnosti ponudili vsem otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, lažjimi duševnimi motnjami, avtističnimi motnjami ter primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so vključeni v projekt Botrstvo. V kolikor bo ostalo dovolj sredstev, pa se bomo lotili vzpostavitve svetovalnic za otroke s tovrstnimi težavami, predvsem pa za njihove starše,« je o namenski porabi sredstev povedala Anita Ogulin, ki uresničuje projekt Botrstvo v Sloveniji. »Iskreno hvaležni smo za vso podporo in pomoč dobrih ljudi. Veseli smo, da smo zavedanje o problematiki razširili tudi med ljudi in upamo, da bomo tem otrokom in staršem lahko nudili vso potrebno podporo,« je še dodala.

Partnerji akcije so napovedali tudi nadaljevanje Čistega veselja tudi drugo leto in upajo na dolgoročno uspešnost. Z akcijo želijo namreč razširiti tako zavedanje o pomenu ločenega zbiranja odpadkov kot tudi spodbujati solidarnost med ljudmi in razširiti zavest, da lahko vsakdo z malimi dejanji naredi veliko.