Botrstvo v športu na daljši rok – tja do leta 2025 – želi postati najbolj prepoznavni slovenski športni humanitarni projekt, ki bi s transparentnim, sodobnim in načrtnim delovanjem pod svojim okriljem skušal zbrati večino v Republiki Sloveniji delujočih fundacij ali dobrodelnih projektov, povezanih s športom, vrhunskimi športniki ali projekti. Ocenjujemo, da je, v kolikor bi se vsi v športu delujoči deležniki povezali pod okriljem Botrstva v športu, meja samo nebo. Na poti razvoja – tako športnega kot osebnega in socialnega – si namreč želimo pomagati čim veči mladim športnicam in športnikom. Brez pomoči tega projekta morda tem ne bi uspelo razviti potencialov, zato stopimo skupaj in skušajmo športnim talentom iz socialno šibkejših okolij omogočiti enakovreden položaj v vse bolj razslojeni sodobni družbi.

Sorodni projekti

Botrstvo v športu

Preberite več

Kako lahko podprete Botrstvo v športu?

Preberite več

Kritje stroškov bivanja v dijaških domovih

Mnogi mladostniki zaradi materialne stiske ne morejo obiskovati tistih srednješolskih programov, ki bi si jih želeli. Preberite več

Podpora pri razvoju talentov

Otrokom iz nespodbudnih okolij pomagamo pri razvoju možnih področij. Preberite več

Počitnice in izleti

Otrokom pod okriljem programa Botrstvo omogočamo različne počitniške aktivnosti skozi vse leto. Preberite več

Čarobna zima

Otroci, ki živijo v materialni stiski, imajo le redko priložnost za obisk kulturnih, športnih ali zabavnih vsebin. Preberite več