Vključitev otroka v program Botrstvo

Spoštovani starši ali skrbniki otrok in mladostnikov ter strokovni delavci in delavke

  1. Natisnite aktualno vlogo
    Starši lahko za vključitev otroka ali mladostnika v program Botrstvo v Sloveniji zaprosite z izpolnitvijo vloge, ki jo najdete na tej povezavi. Za vsakega otroka ali mladostnika je potrebno izpolniti ločeno vlogo.
  2. Zaprosite strokovno službo za predlog
    Del vloge je namenjen strokovnim službam (Center za socialno delo, svetovalna služba v vrtcu ali šoli, ki jo otrok obiskuje). Strokovne službe, s katerimi že sodelujete in poznajo družinsko situacijo, zaprosite za izpolnitev predloga. Predlog mora biti potrjen s strani strokovne osebe.
  3. Vlogi priložite fotokopijo odločbe o otroškem dodatku ali denarni socialni pomoči
    Vloga za dodelitev botrstva otroku je popolna le, če ji priložite tudi fotokopije odločbe o otroškem dodatku ali denarni socialni pomoči. Če družina do tega ni upravičena, prosimo, da priložite druge dokumente, ki dokazujejo finančno stanje družine. V primeru, da so na vlogi navedena tudi druga stanja družine ali otroka, prosimo, da priložite tudi fotokopije dokumentacije, ki to stanje izkazuje (npr. zdravniški izvidi, odločba o usmeritvi otroka idr.).

Za pomoč in dodatne informacije pri izpolnjevanju vloge smo
vam z veseljem na voljo na telefonski številki

 

0820 52 693

Komu lahko pomagamo?

Pomoč botrov je namenjena otrokom od 3. do 18. leta starosti, ki so vključeni v izobraževalni proces. Izjemoma pomoč namenjamo tudi starejšim mladostnikom, če imajo dolgotrajne zdravstvene ali razvojne težave in so vključeni v izobraževanje.
Več