Pri delu z mladostniki v okviru programa Botrstvo v Sloveniji smo vseskozi opažali, da gre pogosto za pozabljeno skupino mladih. Med njimi je mnogo takih, ki zaradi materialne stiske ne morejo obiskovati tistih srednješolskih programov, ki bi si jih želeli. Zato smo  leta 2016 oblikovali poseben dijaški sklad, iz katerega krijemo stroške bivanja v dijaških domovih za srednješolce iz družin v stiski. Ker število prosilcev nenehno raste, dostop do izobraževanja pa ne sme biti odvisen od naključnih donacij, je vodstvo programa Botrstvo v Sloveniji na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo poziv,  naj sistemsko uredita dostopnost do dijaških domov tudi za socialno ogrožene dijake.