Iščimo znanje za življenje

Počitnice so se iztekle in poletje se je prevesilo v jesen. Ta pa prinaša nova poglavja, nova spoznanja, nove odgovornosti in nove priložnosti.

Skoraj trije meseci poletja, ko smo v nenehnem stiku z otroki, nam vedno znova pokažejo, kakšne vrednote prenašamo na najmlajše. Prav oni najbolj vsrkavajo vtise naših dejanj in njihove posledice. Opazujejo nas in ponavljajo naša ravnanja, jih odslikavajo ter se iz njih učijo. V otrocih in mladostnikih opažamo iz leta v leto več obremenjenosti, nemira, dvomov v družbo, vase in v svoje sposobnosti. V iskanju lastne vrednosti se vse bolj in prevečkrat izločajo, osamljajo, ali se zatekajo v  virtualni svet in druge odvisnosti, tudi v nasilje. To ogroža njihovo zdravo rast in razvoj s tem pa slabi tudi skupno sedanjost in prihodnost.

Vsak dan si prizadevamo, da jim skozi vrednote pokažemo drugačen svet. Otrokom omogočamo tkanje prijateljskih vezi, saj je prijateljstvo podpora za življenje. Zato je pomembno, da skozi vse leto iščemo in dajemo pozitiven zgled. Da v sebi negujemo vrednote spoštovanja, sodelovanja in solidarnosti ter jih prenesemo na otroke. Da se spomnimo pomena komuniciranja z ljudmi, ki nas obkrožajo v danem trenutku, ter da bistvo prijazne in strpne komunikacije prenesemo na otroke in mladostnike. Da otroke naučimo poslušati sebe in se vživeti v drugega, jim povemo, da je življenje vedno le tekma samim s seboj, ne z drugimi. Širjenje pozitivnih vrednot je naloga tako staršev, šol, vrtcev, ZPM Ljubljana Moste-Polje kot tudi vseh, ki dnevno oblikujejo osebnosti in usode otrok. Mi vsi jim dajemo znanje za življenje.

Vsem otrokom, staršem, vzgojiteljem in učiteljem želimo lep in miren vstop v novo šolsko leto. Želimo vam, da ste slišani, upoštevani in spoštovani. In želimo vam, da boste v vsem dobrem tudi uspešni.

Anita Ogulin,
predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje