Ob Svetovnem dnevu boja proti revščini tudi v humanitarnih projektih ZPM Ljubljana Moste-Polje opozarjamo na še vedno nerešena vprašanja zagotavljanja dostojnega življenja družin in otrok v Sloveniji.

Kljub majhnemu izboljšanju kazalnikov revščine na območju Republike Slovenije po podatkih Statističnega urada, so naše izkušnje pri delu s socialno ogroženimi družinami in otroci drugačne. Revščina se vse bolj seli med zaposlene, prejemnike minimalnih dohodkov, poglablja pa se med tistimi, ki živijo v dolgotrajni revščini.  Humanitarne organizacije nenehno opozarjamo snovalce zakonodaje, da so potrebne spremembe, ki bi ljudem omogočile dostojno življenje, predvsem pa opozarjamo na pravice otrok in mladostnikov, ki so vsakodnevno podvrženi neenakim možnostim za zdravo rast in razvoj.

Skozi humanitarne programe pri ZPM Ljubljana Moste-Polje družinam v stiski nudimo celostno podporo in pomoč, tako skozi finančno in materialno pomoč, kot tudi skozi psihosocialno pomoč, krepitve funkcionalne pismenosti in pravno pomoč na področju reševanja stanovanjske problematike in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. S pomočjo botrov pomagamo že več kot 4.800 otrokom in jim s tem omogočamo vsaj nekoliko enakovrednejše možnosti v primerjavi z vrstniki. Vendar naša prizadevanja brez ustvarjanja socialne države, ki skrbi za najšibkejše v naši družbi, niso dovolj. Zato apeliramo na snovalce zakonodaje, da se aktivneje loti reševanja vprašanj, povezanih s preživetjem otrok in družin.

Da se bo t.i. stekleni strop nad otroki iz socialno šibkih družin dvignil, pa mora biti aktivna celotna družba. Vsak od nas mora zahtevati spremembe, ki našim otrokom omogočajo dostop do izobrazbe in razvoja močnih področij, saj bomo le tako lahko ustvarili družbo, ki bo uspešna, povezana in solidarna. Z ločevanjem in izključevanjem ne moremo ustvariti družbe, v kateri bi vsak lahko razvil svoje potenciale in prispeval k blaginji.