FacebookTwitter
English English
Postanite boter Donirajte v sklad Predlagajte varovanca

Brezplačna pravna pomoč

O projektu

Botrstvo – brezplačna pravna pomoč je namenjena prvemu pravnemu nasvetu in pomoči pri mirnem poskusu rešitve spora. Namen brezplačne pravne pomoči je reševanje socialne problematike, s katero se soočajo socialno najbolj ogroženi, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja.

Komu je pomoč namenjena?

Socialno najbolj ogroženim, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja ter se soočajo s stanovanjsko problematiko in uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Nosilca projekta

Brezplačno pravno pomoč pod okriljem projekta Botrstvo Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje izvaja Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič. K projektu pa so brezplačno pristopili tudi drugi odvetniki in pravni strokovnjaki.

Kje je na voljo pomoč?

Kraj

Prostor

Naslov

Svetovalec

Dan v tednu

Ura

Ljubljana

Sedež ZPM Moste Polje

Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič

Četrtek

16.00 – 18.00

Celje

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje

Kidričeva 3, 3000 Celje

Upokojeni tožilec Franc Hovnik in Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič

Ponedeljek

16.00 – 18.00

Ravne na Koroškem

 

Občina Ravne na Koroškem

Prežihova 7, 2390 Ravne na Koroškem

Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič

vsak zadnji petek v mesecu

15.00 –  17.00

Murska Sobota

CSD Murska Sobota

Slovenska 44, 9000 Murska Sobota

Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič

Sreda

15.00 – 17.00

Nova Gorica

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica

Odvetnica Lara Mikuž

Vsak prvi petek v mesecu

15.00 – 17.00


Na katera področja se nanaša pomoč?

Reševanju stanovanjske problematike za najemnike neprofitnih in tržnih najemnih stanovanj:

Reševanju težav, povezanih z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev:
(otroški dodatek, denarna socialna pomoč, subvencija za najemnino, subvencija malice ali kosila za učence in dijake, znižano plačilo vrtca, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in drugo)

Kako do brezplačne pravne pomoči?

Prosilec se za pridobitev brezplačne pravne pomoči obrne na Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, pri kateri izpolni obrazec Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči v okviru projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč ali pokliče na telefonsko številko 080 14 32 ter posreduje vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na reševanje njegovega problema.

Prosilec mora predložiti tudi dokumentacijo, ki izkazuje njegovo premoženjsko stanje, ki se neposredno nanaša na problem, v zvezi s katerim je zaprosil za pomoč. Hkrati pa mora priložiti tudi dokumentacijo, ki jo je morebiti že pridobil od institucij v zvezi z reševanjem problema, za katerega želi pomoč.

Zveza prijateljev mladine vso dokumentacijo posreduje izvajalcu pomoči. V kolikor bo pravni strokovnjak kasneje ocenil, da je za namen dokončne opredelitve pravnega problema potreben še dodaten ustni pogovor s prosilcem, ga bo povabil na razgovor. Na podlagi tega razgovora bo podana ocena ali je zadeva primerna za nudenje brezplačne pravne pomoči.